Dotační program Jihočeského kraje

Naše činnost byla podpořena dotačním programem Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu. Příspěvek je využit na pronájem tělocvičen a startovné na soutěžích. 

Moc děkujeme za podporu.