PODPORA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Činnost twirlingového a mažoretkového klubu

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

Dotačním programem města České Budějovice na podporu sportu

STARLETTE České Budějovice, z.s. čerpá příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let.
Příspěvek byl využit na pronájem tělocvičen, startovné na soutěžích, dopravu, oblečení a sportovní vybavení pro sportovce.

DĚKUJEME!


Členky našeho klubu Anna Pivovarčíková, Petra Nejedlá, Alexandra Vaněčková a Michaela Šramová byly oceněny městem České Budějovice jako úspěšné reprezentantky města za výsledky v soutěžích za rok 2022. Gratulujeme a moc děkujeme za ocenění.