Dětský den v Trocnově

19.06.2021

Fotoreport z Dětského dne v Trocnově - 5.6. Akce se konala v nádherném Památníku Jana Žižky z Trocnova, kde se nyní buduje archeoskanzen, který bude hotový příští rok.
Děkujeme za pozvání a organizátorům za výbornou odměnu.
Děvčata předvedla své sestavy, které si vytvořila z větší části za covidpauzy přes obrazovky monitorů.
Za fotky děkujeme p. Sitkovi, Anet Pavlíčkové a p. Sattranové.